Wat we doen

Wat doet Financieel Bewind Groningen

Financieel Bewind Groningen in Veendam is gespecialiseerd in budgetbeheer en schuldhulpverlening. Samen kijken wij naar uw financiële situatie en de mogelijke oplossingen.

Budgetbeheer is voor mensen met financiële problemen die zelf niet meer in staat zijn dit op een goede manier te regelen. Deze financiële problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door ontslag, echtscheiding, ziekte, verslaving en overbesteding. Ook ouderdom of andere meer tijdelijke omstandigheden, kunnen aanleiding zijn om een ander te verzoeken de financiële belangen te behartigen. Budgetbeheer bij ons betekent: uw financiële positie overzichtelijk maken, deze te stabiliseren en waar mogelijk te verbeteren. 

 

Wat doet Financieel Bewind voor u bij Budgetbeheer

1. Ordenen en rangschikken documenten: maken van een overzicht van uw inkomsten, vaste lasten en eventueel (niet problematische) schulden. Uw wensen worden hierin geïnventariseerd.
2. Openen van een beheer- en leefgeldrekening.
3. Analyseren van uw belastingen en aangifte doen m.b.t. inkomstenbelastingen (box 1).
4. Toeslagen aanvragen.
5. Kwijtscheldingen versturen voor gemeentelijke belastingen (heffingen en waterschap).
6. Bijzondere bijstanden aanvragen. 
7. Herziening eigen bijdrage AWBZ
8. Beslagvrije voet berekenen en bewaken
9. Het regelen van een niet-problematische schuldenpakket
10. Schuldentraject opstarten

Bel of mail voor het maken van een geheel vrijblijvende afspraak bij u thuis of bij ons op kantoor

Binnen 24 uur na uw reactie nemen wij contact met u op en maken we een afspraak. Op grond van een persoonlijk kennismakingsgesprek wordt besloten om een intake uit te voeren. Deze intake vormt de basis voor de begeleidende route die in samenspraak met u wordt uitgestippeld.

Aanvragen