Wat we doen

Wat doet Financieel bewind Groningen

Financieel bewind Groningen in Veendam (Groningen) is gespecialiseerd in budgetbeheer en bewindvoering. Samen kijken wij naar uw financiële situatie en de mogelijke oplossingen. Bewindvoering is volgens de wet bedoeld voor mensen die ouder zijn dan 18 jaar zijn en die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn om hun eigen financiën behoorlijk te behartigen. Voor sommige situaties is bewindvoering tijdelijk, maar onder omstandigheden vaak ook voor onbepaalde tijd. Te denken valt aan bijvoorbeeld: verstandelijke, psychiatrische of lichamelijke handicap, verslaving en/of ziekte.

Ook ouderdom of andere meer tijdelijke omstandigheden, kunnen aanleiding zijn om een ander te verzoeken de financiële belangen te behartigen. Om onderbewind gesteld te worden, dient er een verzoek bij de kantonrechter te worden ingediend
Budgetbeheer is voor mensen met financiële problemen die zelf niet meer instaat zijn dit op een goede manier te regelen. Budgetbeheer betekent: uw financiële positie overzichtelijk maken, deze te stabiliseren en waar mogelijk te verbeteren. Maar er ook voor zorgen dat er geen nieuwe schulden ontstaan. Deze financiële problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door ontslag, echtscheiding, ziekte, verslaving en/of overbesteding.

Wat doet Financieel Bewind voor u bij Budget beheer of onderbewindstelling

1. Ordenen en rangschikken documenten: maken van een overzicht van uw inkomsten, vaste lasten en eventueel (niet problematische) schulden. Uw wensen worden hierin geïnventariseerd.
2. Openen van een leef en budgetrekening
3. Analyseren van uw belastingen en aangifte doen m.b.t. inkomstenbelastingen (box 1)
4. Aanvragen toeslagen
5. Kwijtscheldingen versturen voor gemeentelijke heffingen en waterschap
6. Aanvragen bijzondere bijstand
7. Herziening eigen bijdrage AWBZ
8. Kwijtscheldingen gemeentelijke heffingen en waterschap
10. Bezoek aan de kantonrechter en afleggen verantwoording
11. Het regelen van een niet-problematische schuldenpakket
12. Aanmelding bij schuldhulpverlening bij een problematische schuldenpakket
13. Beslagvrije voet berekenen en bewaken

Bel of mail voor het maken van een geheel vrijblijvende afspraak bij u thuis
Binnen 24 uur na uw reactie nemen wij contact met u op en maken we een afspraak bij u thuis. Op grond van een persoonlijk kennismakingsgesprek wordt besloten om een intake uit te voeren. Deze intake vormt de basis voor de begeleidende route die in samenspraak met u wordt uitgestippeld.

Aanvragen

Home Wat we doen